De nieuwjaarsbijeenkomst was vorige week weer goed bezocht. Inwoners, politici, bestuurders, brandweer, politie en veel meer vertegenwoordigers van lokale organisaties troffen elkaar in het gemeentehuis.

Burgemeester Crys Larson riep in haar nieuwsjaarspeech op om met elkaar in gesprek te gaan. Ook verraste ze Herman Stuijver met de erepenning van de gemeente Wijdemeren.

Herman Stuijver ontving deze bijzondere onderscheiding als dank voor zijn onvermoeibare inzet voor de gemeenschap van Wijdemeren, onder andere als journalist, scheidsrechter en bijlesdocent voor kinderen met een leerachterstand. Hij zet zich sinds jaar en dag in op het gebied van cultuur, educatie, sport en journalistiek. “Hij heeft met zijn inzet de levens van heel veel mensen in Wijdemeren positiever gemaakt”, aldus burgemeester Larson.

Ontmoetingen

Tijdens haar nieuwjaarspeech sprak de burgemeester haar intentie uit om in 2023 vaker het gesprek te voeren, met respect voor elkaar en met optimisme. Haar ontmoetingen met de agrarische gemeenschap sterkten haar in deze overtuiging. ‘’Het zien en horen van mensen doet, in 90 procent van de gevallen, meer dan welk beleidsvoornemen of voornemen ook.’’

Terugkijkend op 2022 noemde burgemeester Larson de uitbraak van de oorlog in Oekraïne de meest indrukwekkende gebeurtenis. De burgemeester is trots op de enorme steun van inwoners en ondernemers voor vluchtelingen uit dit land.

Optimisme en respect

Een andere bijzondere gebeurtenis was de gemeenteraadsverkiezingen. Met vijftien van de negentien nieuwe raadsleden is de raad vrijwel geheel vernieuwd. “Belangrijk werk. Ik wens de gemeenteraad dan ook veel wijsheid toe in dit nieuwe jaar. Zij zal haar hoofd moeten buigen over heel wat complexe zaken.”

Kijkend naar 2023 ziet de burgemeester een jaar vol uitdagingen, voor ons allemaal. Dat heeft niet alleen te maken met de energieprijzen, asielopvang, het stikstofdossier, maar ook met de toekomst van de gemeente Wijdemeren. Het belangrijkste is om elkaar niet weg te zetten, maar om naar elkaar te luisteren, ondanks verschillen. ‘’Laten we elkaar helpen dat gesprek te voeren.’’ Wat Wijdemeren betreft heeft Larson alle vertrouwen in de toekomst. ‘’Wij zijn tenslotte een gemeente die uitblinkt in het opzoeken van menselijk contact en hulp bieden wanneer nodig.’’

woensdag 18 januari 2023