Burgemeester en wethouders van Wijdemeren hebben op donderdag 19 januari 2023 met toepassing van bestuursdwang een vouwwagen zonder kenteken en voorzien van een dakbox verwijderd. De vouwwagen stond geparkeerd op het parkeerterrein aan de Meerhoekweg in Nederhorst den Berg. Het verwijderen van de vouwwagen was al aangekondigd en gepubliceerd in het huis aan huis blad en de gemeentelijke website.

De eigenaar van de vouwwagen kan zich gedurende een periode van drie maanden na de dag van de verwijdering melden bij de teammanager Toezicht en Handhaving voor het ophalen van de vouwwagen. Dus uiterlijk op woensdag 12 april 2023. Dit kan via telefoonnummer 14035.

Teruggave vindt alleen plaats na voldoening van afsleepkosten à € 175,- en de stallingskosten van € 25,- per dag. Na het verstrijken van de termijn wordt de vouwwagen inclusief de inhoud er van vernietigd.

maandag 23 januari 2023