Automobilisten kunnen zich woensdag 5 april, woensdag 10 mei en woensdag 7 juni medisch laten keuren in het gemeentehuis in Loosdrecht.

Iedereen van 75 jaar of ouder heeft een medische keuring nodig voor het verlengen van het rijbewijs. Of voor het halen of vernieuwen van een groot rijbewijs (C/D/E). Ook om medische redenen kan een rijbewijskeuring nodig zijn. Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via Regelzorg of tijdens kantooruren via telefoonnummer (088) 23 23 300.

dinsdag 28 maart 2023