Wethouder Maarten Hoelscher legt zijn werkzaamheden als wethouder per direct neer. Hij doet dit wegens privéomstandigheden. Burgemeester Crys Larson: “We betreuren het enorm dat Maarten dit besluit heeft moeten nemen, maar hebben natuurlijk alle begrip voor zijn privéomstandigheden. We zijn hem erg dankbaar voor zijn inzet voor Wijdemeren en wensen hem veel sterkte in deze moeilijke tijd.”

Maarten Hoelscher

Ook de besturen van de PvdA en GroenLinks Wijdemeren en wethouder Maarten Hoelscher zelf betreuren het dat hij zijn werkzaamheden wegens privéomstandigheden heeft neergelegd. De besturen danken hem voor zijn inzet voor Wijdemeren en gaan zich beraden over de ontstane situatie.

Brief aan raad

In zijn brief aan de raad licht Maarten Hoelscher zijn ontslag toe. “Na lang twijfelen, wikken en wegen ben ik tot de slotsom gekomen dat het combineren van de u bekende situatie thuis en mijn werk als wethouder in Wijdemeren niet langer mogelijk is op de wijze die ik voor ogen heb. Het is daarom dat ik besloten heb mijn functie als wethouder per direct neer te leggen."

Hij bedankt de raad, de collega's in het college en de ambtelijke organisatie hartelijk voor het in hem gestelde vertrouwen. “Ik wens u alle goeds toe voor de toekomst.”

Maarten Hoelscher had onder meer Sociaal Domein, Natuur en Duurzaamheid en Volkshuisvesting in portefeuille. Het college beraadt zich de komende dagen over de waarneming van de portefeuille van de heer Hoelscher.

woensdag 24 mei 2023