Burgemeester en wethouders van Wijdemeren zijn van plan om op maandag 12 juni 2023 met toepassing van bestuursdwang een aanhangwagen zonder kenteken die geparkeerd staat op de Van Blarcumlaan ter hoogte van perceel 20 te Ankeveen te verwijderen.

Tot en met zondag 11 juni 2023 is de rechthebbende zelf nog in de gelegenheid zijn/haar eigendom te verwijderen en verwijderd te houden.

Vastgesteld is dat de aanhangwagen inmiddels is verplaatst van een parkeerplaats ter hoogte van nummer 2 naar de huidige locatie. Ook het parkeren op deze locatie en elders in de openbare ruimte in de gemeente Wijdemeren is vervolgens niet toegestaan. De maximaal toelaatbare duur van parkeren van dit voertuig is op grond van de Algemene Plaatselijke verordening drie dagen ongeacht de locatie in de openbare ruimte. Parkeren is wél toegestaan op eigen terrein of in een stalling.

De aankondiging dat dit voertuig door middel van bestuursdwang verwijderd gaat worden is op dinsdag 23 mei 2023 op het voertuig aangeplakt door middel van gele stickers. Deze gele stickers zijn nadien door de eigenaar/belanghebbende verwijderd.

woensdag 24 mei 2023