Het college vraagt de raad toestemming te geven voor het bouwen van extra woningen.

Stedenbouwkundige plankaart Dennenlaan fase 2

Het college wil de bouw van 21 appartementen en 8 tussenwoningen aan de Dennenlaan in Loosdrecht mogelijk maken. Daarom vraagt het college de raad om in te stemmen met 4 in plaats van 3 bouwlagen. Op 6 december 2023 is er een informatieavond voor buurtbewoners en andere mensen die interesse hebben, gehouden. De op deze avond opgehaalde input heeft ertoe geleid dat het voorstel aan de gemeenteraad is aangepast.

Extra bouwlaag

De gemeenteraad heeft in september 2022 de kaders voor de verkoop van de 2e fase van de locatie Dennenlaan vastgelegd. Zo moet 60 procent van de nieuwe woningen sociale huur zijn en 40 procent middensegment. Ook gaat de raad uit van maximaal 3 bouwlagen. Binnen die grenzen is er ruimte voor 24 nieuwe woningen. Door een extra bouwlaag toe te voegen en een smallere beukmaat te gebruiken voor de tussenwoningen, komen er 5 extra woningen. Het gaat dan om 4 extra appartementen en 1 extra eengezinswoning. Met een 4e bouwlaag wordt een lift ook verplicht. Dit moet de appartementen bereikbaar maken voor iedereen.

Parkeren en verkeer

De appartementen komen in een gebouw aan de Rading, met voldoende afstand tot de eromheen liggende woningen. De eengezinswoningen komen achter het appartementencomplex, dichter bij de bestaande gebouwen. Er wordt in het plan rekening gehouden dat er een bushalte komt met fietsenstalling. Dit past in het gemeentelijk beleid om het openbaar vervoer aantrekkelijk en bereikbaar te maken. Het gebied wordt een 30 km/u zone. Er komt voor autoverkeer geen directe verbinding met de Dennenlaan. Voetgangers, fietsers en nood-en hulpdiensten kunnen er wel door.

Informatieavond

Het verslag van de informatieavond vindt u op deze projectensite. Op basis van de input van deze avond is de 4e bouwlaag verschoven van het midden op deze locatie naar de zone langs de Rading. Zo komt de hoogste bebouwing verder van bestaande bebouwing af te staan.

Dit verslag wordt tezamen met het aangepaste plan aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Het voorstel wordt op 8 februari 2024 behandeld door de raadscommissie en op 15 februari 2024 door de raad.

Communicatie

Voor meer informatie over dit project kunt u mailen naar info@wijdemeren.nl. 

Planning

Het is de bedoeling om met de bouw te starten in 2026. In 2027 denken we dat de eerste bewoners kunnen verhuizen naar hun nieuwe woningen.