Gemeente Wijdemeren - Gele brug Ankeveen

In 2017 diende een groep inwoners uit Ankeveen het initiatief in om op de plek van de duikerbrug op het Stichts End de historische Gele Brug terug te plaatsen.

De gele ophaalbrug werd in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers totaal vernield, als vergelding voor de verloren strijd. De kleur geel verwijst naar de Rooms- Katholieke invloed van de eigenaren van een voormalige landgoed in Ankeveen.

Ontwerp

In samenwerking met meerdere lokale partijen is er een ontwerp gemaakt voor de nieuwe brug. Ook is de samenwerking gezocht met de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten om een faunapassage voor de otter, opgenomen in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, te kunnen realiseren in combinatie met de brug. 

Planning

Update werkzaamheden gele brug

Het Stichts End is vanaf 15 januari niet toegankelijk voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, dit geldt 24/7. Liander werkt tot en met week 7. Hierna start de bouw van de brug. Eind april is het werk afgerond.

Update werkzaamheden N236/Loodijk

Van netbeheerder Liander kregen we de melding dat zij twee avonden/nachten de N236/Loodijk afsluiten tussen het Hollands End en het Noordereinde om kabels en leidingen aan te leggen. De afsluiting is van woensdag 29 januari op donderdag 30 januari en van donderdag 30 januari op vrijdag 31 januari van 20.00-05.00 uur. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding door de Horstermeer en Nederhorst den Berg. Fietsers en bromfietsers worden ook omgeleid. Zij kunnen omrijden via de Stichtse Kade.

De N236 is een provinciale weg, dus Liander heeft deze opdracht met de provincie afgestemd. Voor vragen of opmerkingen kunt u daarom contact opnemen met servicepunt@noord-holland.nl.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden is het Stichts End niet toegankelijk voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en de hulpdiensten kunnen het werk wél passeren. De omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer gaat via de Herenweg, Noordereinde, Loodijk en Hollands End. Behalve in de nacht van 29/30 januari en 30/31 januari. Dan kunt u tussen 20.00 uur en 05.00 uur omrijden via de Horstermeer en Nederhorst den Berg.

Parkeren mag alleen in de vakken, niet in de berm en op de rijbaan. Reden hiervoor is de toegankelijkheid voor de brandweer.

Zie ook