Gemeente Wijdemeren - Gele brug Ankeveen

In 2017 diende een groep inwoners uit Ankeveen het initiatief in om op de plek van de duikerbrug op het Stichts End de historische Gele Brug terug te plaatsen.

De gele ophaalbrug werd in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers totaal vernield, als vergelding voor de verloren strijd. De kleur geel verwijst naar de Rooms- Katholieke invloed van de eigenaren van een voormalige landgoed in Ankeveen.

Ontwerp

In samenwerking met meerdere lokale partijen is er een ontwerp gemaakt voor de nieuwe brug. Ook is de samenwerking gezocht met de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten om een faunapassage voor de otter, opgenomen in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, te kunnen realiseren in combinatie met de brug. 

Planning

De werkzaamheden starten in de week van 6 januari 2020. Liander is vanaf week 2 tot en met week 7 bezig om alle kabels en leidingen te verleggen. Hierna start de bouw van de brug. Eind april is het werk afgerond. Een precieze planning volgt.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden gaat de omleidingsroute via Ankeveen, de Loodijk, Noordereinde ’s Graveland en Herenweg.

Zie ook