Gemeente Wijdemeren heeft besloten om een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) in Nieuw-Loosdrecht te bouwen. De gebouwen van Jenaplanschool De Sterrenwachter en openbare basisschool De Linde zijn aan vervanging toe. Op de plek waar de Sterrenwachter staat, komt een nieuw gebouw.

In dit nieuwe gebouw komen :

  • Jenaplanschool De Sterrenwachter
  • openbare basisschool De Linde
  • kinderopvang Eigen & Wijzer
  • consultatiebureau van Jeugd & Gezin.

Het schoolgebouw van de Sterrenwachter wordt gesloopt. Het gebouw van Kinderdagverblijf en BSO De Pinkenstal blijft staan. De partijen in het nieuwe IKC hebben als doel om (meer) samen te werken.

Duurzaam en fris

De twee oude gebouwen maken plaats voor nieuwbouw.

Het nieuwe gebouw:

  • heeft een laag energieverbruik
  • is aardgasvrij
  • heeft een gezonde luchtkwaliteit
  • heeft aangename temperatuur
  • heeft voldoende daglicht

Het wordt een comfortabele plek om te leren en te werken. Een plek waar alles gaat om de ontwikkeling van het kind.

In een Integraal Kindcentrum werken kinderopvang en onderwijs veel samen. Kinderen van 0 tot 12 jaar krijgen onderwijs en opvang volgens inzichten van beiden. In Loosdrecht bestaat al een IKC: Wereldwijs. Wereldwijs is ontstaan uit het samengaan van de Rehoboth- en Terpstraschool. Zij werken in het IKC samen met stichting Eigen&Wijzer.

Tijdelijke huisvesting en planning

Talent Primair zal het voorlopig ontwerp verder uitwerken en de vergunningsaanvraag doen. In de zomer zal het tijdelijke gebouw worden geplaatst naast de basisschool de Linde. De kinderen uit de Sterrenwachter verhuizen naar de basisschool de Linde. In het najaar zal  worden begonnen met de sloop van de Sterrenwachter. Dit hangt nog wel af van de resultaten van het ecologisch onderzoek. Daarna kan Talent Primair starten met de bouw van de nieuwe school. In 2026 zal deze open gaan.

Meer informatie

De nieuwbouw wordt uitgevoerd door de stichting Talent Primair. De Sterrenwachter en de Linde zijn hier onderdeel van. Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met Stichting Talent Primair. Op de site van basisschool de Linde vindt u meer informatie: bouw IKC.

Voor de bouw van deze nieuwe school zal Talent Primair een omgevingsvergunning bij de Gemeente aan moeten vragen. Als u vragen heeft hierover, kunt u deze aan de Gemeente stellen.