Gemeente Wijdemeren - Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op de thema’s verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle typen verkeer: bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en voetgangers. Ook staat in het mobiliteitsplan op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen vormt dit de leidraad voor investeringen in de komende jaren.

Het huidige Mobiliteitsplan komt uit 2011. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. Hiervoor nemen we de volgende stappen:

Planning

Medio 2021 dient het Mobiliteitsplan 2045 te worden vastgesteld in de gemeenteraad.

Online enquête knelpunten en wensen

Vanaf maandag 13 januari t/m maandag 3 februari kunt u in een digitale enquête uw verkeersknelpunten, bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt of een slechte doorstroming, aan ons doorgeven.

Verder kunt u wensen, bijvoorbeeld voor een nieuwe route of het verbeteren van een bestaande route, aangeven op het gebied van verkeer en aangeven of u tevreden bent over specifieke verkeerssituaties/onderwerpen. Doe mee via deze link.

Via deze projectpagina wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het mobiliteitsplan 2045.