Gemeente Wijdemeren - N201

De provinciale weg N201 is al jaren het grootste doorstromingsknelpunt. Om knelpunten op het Utrechtse gedeelte van de N201 op te lossen heeft de provincie Utrecht verschillende opties voor de toekomst van de N201 in kaart laten brengen.

De N201 (Vreelandseweg) loopt van Hilversum naar Schiphol en kruist de A2 bij Loenersloot. In Wijdemeren loopt de weg van Hilversum tot Vreeland. Het gedeelte Hilversum-Vreeland ligt in Noord-Holland, het gedeelte Vreeland-Schiphol ligt in de provincie Utrecht.

Vier denkrichtingen

Om knelpunten op het Utrechtse gedeelte van de N201 op te lossen heeft de provincie Utrecht verschillende opties voor de toekomst van de N201 in kaart laten brengen. Voor het Utrechtse deel heeft dit geresulteerd in vier denkrichtingen:

  1. 2x tweebaans weg met max 100 km per uur
  2. 2x tweebaans weg met max 80 km per uur
  3. Huidige weg, tweebaans met max 80km per uur en knelpunten oplossen
  4. Huidige weg, tweebaan met max 60km per uur (afwaarderen)

Keuze voorkeursvariant Utrecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op dinsdag 8 januari uitgesproken één voorkeursvariant verder uit te werken, te weten een weg met één keer twee rijbanen (huidige trace) met de maximum snelheid 80 km/u en het oplossen van knelpunten. Provinciale Staten zullen hierover later in 2019 een definitief besluit nemen. Een nieuwe verbinding met de A27 ten zuiden van Hilversum en Loosdrecht maakt geen deel uit van deze variant.

Nader onderzoek

De gemeente Wijdemeren heeft hierover zowel bestuurlijk als ambtelijk nauw contact met de provincie Utrecht. De gemeente Wijdemeren heeft bij de provincie Utrecht aangegeven dat zij in dit stadium met nog geen enkele denkrichting kan instemmen omdat de gevolgen niet in beeld zijn gebracht voor het tracé dat over en langs Wijdemeren loopt. Wel hebben we aangegeven dat voor optie drie de effecten middels een nader onderzoek wensen. Deze variant wordt nu ook voorgesteld aan Provinciale Staten van Utrecht.  

Meer informatie