Gemeente Wijdemeren - Overmeer-noord

De wijk Overmeer-noord in Nederhorst den Berg wordt de komende jaren klimaatbestendig en kindvriendelijk gemaakt.

Overmeer is een jaren ’60 wijk in het zuiden van Nederhorst den Berg. Overmeer-noord is het gedeelte ten noorden van de Meerhoeklaan. Het gaat om de Lijsterlaan, de Fazantelaan, de Kievietlaan, de Patrijslaan, de Eksterlaan, de Reigerlaan en een deel van de Overmeerseweg en Randweg.

In de wijk ligt een gemengd rioolstelsel en door de samenstelling van de bodem is in de omgeving een hoge grondwaterstand. Daarnaast worden parkeerproblemen ervaren en worden verkeersonveilige situaties geconstateerd.

De gemeente is voornemens om de komende jaren de wijk opnieuw in te richten en ook bovengenoemde kwesties aan te pakken.

Stand van zaken

Na de eerste informatieavond in maart heeft een groep bewoners zich aangemeld voor deelname aan de klankbordgroep. In twee avonden heeft deze groep vervolgens een inrichtingsplan gemaakt voor de verschillende woonstraten. Een landschapsarchitect heeft op basis van wensen vanuit bewoners en de gemeente vervolgens een inrichtingsplan gemaakt voor de parkstrook langs de Randweg. Tijdens de informatieavond in mei zijn beide inrichtingsplannen gepresenteerd aan alle belangstellenden.

De komende periode worden de opmerkingen van de bewoners verwerkt en wordt het plan technisch verder uitgewerkt.

Planning

Deze zomer wordt het plan technisch uitgewerkt en wordt een contract opgesteld. Vervolgens wordt een aannemer gezocht die het werk gaat uitvoeren.

We streven er naar om dit najaar te starten met de herinrichting van de parkstrook langs de Randweg. In 2020 worden de woonstraten heringericht en dan wordt ook het riool in die straten aangepast.

Meer informatie

Verslag 1e informatieavond op 10 maart 2019

Verslag 2e informatieavond op 28 mei 2019

Totale inrichtingsplan woonstraten Overmeer-noord

Inrichtingsplan parkstrook Randweg

Soortlijst bomen voortuinen