Gemeente Wijdemeren - Overmeer-Noord

De wijk Overmeer-Noord in Nederhorst den Berg wordt de komende jaren klimaatbestendig en kindvriendelijk gemaakt.

Overmeer Noord

Overmeer is een jaren ’60 wijk in het zuiden van Nederhorst den Berg. Overmeer-noord is het gedeelte ten noorden van de Meerhoeklaan. Het gaat om de Lijsterlaan, de Fazantelaan, de Kievietlaan, de Patrijslaan, de Eksterlaan, de Reigerlaan en een deel van de Overmeerseweg en Randweg.

In de wijk ligt een gemengd rioolstelsel en door de samenstelling van de bodem is in de omgeving een hoge grondwaterstand. Daarnaast worden parkeerproblemen ervaren en worden verkeersonveilige situaties geconstateerd.

De gemeente is voornemens om de komende jaren de wijk opnieuw in te richten en ook bovengenoemde kwesties aan te pakken.

Stand van zaken

In maart 2019 is een klankbordgroep gevormd, zij hebben vervolgens een inrichtingsplan gemaakt voor de verschillende woonstraten. Op basis van wensen vanuit bewoners en de gemeente heeft een landschapsarchitect een inrichtingsplan gemaakt voor de parkstrook langs de Randweg. Beide inrichtingsplannen zijn in mei 2019 gepresenteerd aan alle belangstellenden. Vervolgens heeft de gemeente de opmerkingen van de bewoners verwerkt en het plan verder technisch uitgewerkt.

Verder wordt er gewerkt aan het definitieve (technisch) ontwerp van het riool en de herinrichting.

Planning

Momenteel worden de gas- en waterleidingen vervangen in de hele wijk in opdracht van de netbeheerders. Dit duurt naar verwachting nog tot in maart van dit jaar.

Vanaf half februari worden de bomen in het park langs de Randweg gekapt om het nieuwe inrichtingsplan van het park mogelijk te maken.

Na afronding van het definitieve ontwerp van de riolering, de straten en het park kan het selecteren van een aannemer gestart worden.

Naar verwachting starten de werkzaamheden aan het eind van 2021.

Zie ook

Meer informatie

De voortgang van het project kunt u volgen via de nieuwsbrieven die op deze pagina geplaatst worden. U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. U dient zich hiervoor aan te melden via het onderstaande contactformulier.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u via het onderstaande contactformulier of middels 14 035 contact opnemen met de heer D. Hagen van de afdeling Projecten.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.