Het college van Burgemeester en Wethouders wil de Terpstraschool en de grond die daarbij hoort verkopen.

De Terpstraschool in Loosdrecht staat al langere tijd leeg. Het pand en de grond die daarbij hoort kunnen via  openbare verkoop worden verkocht. Vooraf heeft een stedenbouwkundig bureau hier onderzoek naar gedaan. Met informatie uit dit onderzoek zijn voorwaarden gemaakt voor deze verkoop.

Deze voorwaarden worden tijdens een informatieavond voor buurtbewoners uitgelegd. De ideeën van de buurtbewoners worden meegenomen bij het maken van de definitieve voorwaarden voor de verkoop. De gemeenteraad wordt daarna gevraagd een besluit te nemen. Bij een positief besluit kan de openbare verkoop worden gestart. We verwachten dat dit eind 2024 zal zijn.

Meedenken

Wij organiseren een informatieavond. Op deze avond kunt u vragen stellen en suggesties doen.

Deze informatie avond is:

  • op maandag 15 juli 2024 om 19.30 uur
  • in de raadzaal van het gemeentehuis, Rading 1 in Loosdrecht 

Planning

Het is de bedoeling om met de bouw te starten in 2027. In 2028 denken we dat de eerste bewoners kunnen verhuizen naar hun nieuwe woningen.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u mailen naar info@wijdemeren.nl.