De documenten over het fusieproces hebben we in een overzicht geplaatst.

 
Maand Korte samenvatting Relevante documenten

juli 2024

Dynamisch Plan van aanpak herindelingsontwerp Plan van aanpak

juni 2024 

Raadsvoorstel principebesluit herindeling   Onderliggende stukken
April 2024 In de commissievergadering is een update gegeven over de voortgang van de verkenningsfase. Het college geeft aan dat een inwonersbijeenkomst herindelingstraject gepland staat op 25 mei 2024.
Maart 2024

In de commissievergadering is een update gegeven over de voortgang in de verkenningsfase.

Februari 2024

In de commissievergadering wordt het communicatieplan voor de verkenningsfase besproken. De raad krijgt een update over de voortgang van de verkenningsfase.

Januari 2024

Na de commissie- en gemeenteraadsvergadering geeft de gemeenteraad van Wijdemeren het startschot aan het college om verkennende gesprekken te voeren.

Oktober 2023

Na de commissie- en gemeenteraadsvergadering stemt de gemeenteraad in met het starten van een verkenningsfase om te komen tot een bestuurlijke fusie. Wel geeft de raad per amendement onder andere aan dat de verkennende gesprekken pas kunnen starten op het moment dat de waarnemend burgemeester deze gesprekken kan leiden.

September 2023 De raad gaat in gesprek met inwoners en organisaties over het herindelingstraject. Tijdens vier bijeenkomsten kunnen inwoners de raad laten weten welke waarden zij vanuit hun dorpen mee willen geven voor de gemeentelijke herindeling. Op twee middagen zijn raadsleden in gesprek gegaan met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inwoners die niet bij deze bijeenkomst aanwezig kunnen zijn, kunnen via een enquête hun input geven. De relevante stukken zijn meegenomen in de besluitvorming van de gemeenteraad in oktober.
Juli 2023 De gemeenteraad besluit om een bestuurlijke fusiepartner te verkennen voor een herindeling.