Hier vindt u de nieuwsberichten rondom de fusie. Ook kunt u hier terugvinden welke stappen er al gezet zijn.

Nieuwsberichten

De herindeling is vaak in het nieuws, een overzicht van de nieuws- en persberichten leest u hier: 

Historie

De gemeente Wijdemeren praat sinds de zomer van 2023 over een herindeling, hier leest u een terugblik:

2023

In juli 2023 sprak de gemeenteraad van Wijdemeren voor het eerst over een verkenning naar een bestuurlijke fusie (herindeling).

Als belangrijkste redenen voor een herindeling worden in het raadsvoorstel genoemd:

  • De bestuurskracht van de gemeente Wijdemeren heeft versterking nodig
  • De dienstverlening aan de inwoners, bedrijven instellingen staat onder druk
  • De gemeente Wijdemeren staat de komende jaren voor een grote financiële opgave

In september 2023 bespreekt de gemeenteraad de plannen met inwoners en organisaties. Er wordt onder andere gesproken over welke (dorps)waarden zij mee willen geven.

In oktober 2023 neemt de gemeenteraad een definitief besluit om een verkenning te starten voor een mogelijke herindeling. Wel geeft de raad per amendement onder andere aan dat de verkennende gesprekken pas kunnen starten op het moment dat de waarnemend burgemeester deze gesprekken kan leiden.

2024

In januari 2024 geeft de gemeenteraad het startschot voor verkennende gesprekken met de buurgemeenten Stichtse Vecht, Gooise Meren en Hilversum. De gemeenteraad geeft een uitgangspuntennotitie mee als basis voor de gesprekken. Stichtse Vecht geeft in februari 2024 aan niet open te staan voor een fusie. Gooise Meren en Hilversum willen wel praten over een fusie, maar geven daarbij wel aan alleen een lichte herindeling te willen. Dat betekent dat bij een herindeling de gemeente Wijdemeren opgaat in de andere gemeente.

Er volgen vele (bestuurlijke) gesprekken en er worden onderzoeken gedaan naar o.a. de financiële en organisatorische gevolgen van een mogelijke herindeling.  Op 25 mei 2024 is er een inwonersbijeenkomst over de plannen.

Op 4 juni 2024 maakt het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren bekend dat voor hen een fusie met Hilversum de voorkeur heeft. Dit voorstel wordt op 4 juli tijdens de commissievergadering en op 10 juli in de gemeenteraad besproken.