De komende maanden staan er verschillende belangrijke momenten op de planning.

10 Juli 2024

De gemeenteraad heeft besluit genomen om de herindeling met de gemeente Hilversum uit te werken. 

Na dit besluit volgen er nog ongeveer 6 belangrijke momenten tot de start van de nieuwe gemeente in 2027 (de data kunnen nog veranderen).

Najaar 2024 – maart 2025

Opstellen en vaststellen van het definitieve herindelingsontwerp, inclusief de zienswijzeprocedures die hierbij horen. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen reageren op dit herindelingsontwerp.

Maart 2025

De gemeenteraden nemen hét definitieve besluit om wel/niet te gaan fuseren in het herindelingsadvies. Het besluit wordt gestuurd naar de Gedeputeerde Staten van de provincie.

Uiterlijk 1 juli 2025

Het bestuur van de provincie stuurt het herindelingsadvies met hun reacties naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Tussen 2025 en 2027

Het herindelingsadvies wordt behandeld door de Raad van State, Ministerraad en de Tweede en Eerste Kamer.

November 2026

De gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente.

1 januari 2027

Start nieuwe gemeente.