De natuurgebieden zijn minder goed bereikbaar. De natuurgebieden zijn:

  • Het oostelijke Vuntusgebied (alleen bereikbaar via de Vuntus-route voor kano’s en roeiboten);
  • De Ster (alleen een deel is bereikbaar voor vaartuigen zonder motor);
  • Zuidelijke Kievitsbuurt (bereikbaar voor vaartuigen zonder motor).

Sommige natuureilanden zijn openbaar en zijn te herkennen aan een paal met gele kop. Van de aanlegplaatsen aan deze eilanden kunt u gebruik maken.

Ontzie de natuur en betreed deze eilanden niet.

Legakkers

In het Loosdrechts Plassengebied zijn drie grote gebieden met legakkers. Dit zijn langgerekte en zeer kwetsbare eilandjes.  Deze zijn bewaard gebleven uit de tijd dat in het gebied veen werd opgegraven. Op de legakkers werd het opgegraven veen neergelegd zodat het kon indrogen tot turf. Door wind en golven zijn veel legakkers verdwenen en ontstonden uiteindelijk grote open plassen. De legakkers die nog wel bestaan vinden wij belangrijk door hun natuurlijk, landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief karakter.

Het beheren en onderhouden van deze legakkers is erg duur. Het beschermen van de oevers is heel belangrijk. Zonder goede zorg kunnen ze niet blijven bestaan. Het aantal  akkers is door slecht onderhoud, wind en golven voor het grootste deel verdwenen. Hierdoor hebben de akkers die er nog wel zijn minder bescherming en dreigen ook te verdwijnen.

Aan de legakkers van het Plassenschap mag driemaal 24 uur per keer  worden aangelegd. Ze zijn te herkennen aan een paal met een gele kop. Kamperen is niet toegestaan.