De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de persoonsgegevens precies die worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige belangrijke informatie worden hieronder weergegeven.

Wij gebruiken persoonsgegevens zodat boa’s kunnen controleren of mensen die snelvaren een ontheffing hebben.

Wij gebruiken persoonsgegevens om ons werk uit te kunnen voeren. Dit staat in de bepalingen uit het Besluit Motorboten Loosdrechtse Plassen 2023, artikel 3 en 4 van de Scheepsvaartverkeerswet.

Persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende persoonsgegevens:

  • naam
  • bootgegevens (Y-registratie, lengte, kleur en type)
  • IBAN

Ontvangers

Om te kunnen handhaven wisselen wij persoonsgegevens uit met de politie. Dit doen wij wanneer de politie ons vraagt een controle te doen.

Automatische beslissing

Voor het aanvragen van een dagontheffing vult u een digitaal formulier in. De voorwaarden voor de aanvraag zijn in het systeem gezet. Wanneer uw boot aan de voorwaarden voldoet zal het systeem uw aanvraag automatisch goedkeuren.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dit nodig is voor de uitvoering van onze taken. Dit is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat persoonsgegevens uit uw aanvraag maximaal twee dagen na de snelvaardatum worden verwijderd. Heeft u een overtreding gemaakt en bent u hierop gecontroleerd door handhaving? Dan kunnen uw gegevens langer worden bewaard. Dit is bepaald in de Wet politiegegevens.