Soms is gemeentelijke grond niet (meer) nodig voor de gemeentelijke taken. Het gaat dan vooral om openbaar groen van minder dan 100 vierkante meter.

In sommige gevallen is het mogelijk om snippergroen te kopen of huren van de gemeente. Dat zijn stukken gemeentegrond die geen belangrijke openbare functie (meer) hebben. Ook grenzen zij direct aan uw woning of tuin. U mag gemeentegrond niet in gebruik nemen zonder een contract met de gemeente af te sluiten.

Grond kopen

U wilt gemeentegrond kopen. U kunt dit aanvragen via een schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders. In de Beleidsnota Snippergroen Wijdemeren 2023 kunt u alle regels vinden rondom de verkoop van snippergroen. Ook staat hierin waaraan uw verzoek moet voldoen. Voor het verzoek hebben wij de volgende informatie nodig:

 • een tekening en/of foto’s waarop wij duidelijk kunnen zien waar de grond is;
 • een inschatting van de grootte van de grond;
 • een uitleg hoe de grond gebruikt en ingericht gaat worden;
 • of u eigenaar of huurder bent van het ernaast gelegen perceel;
 • uw contactgegevens.

De grondprijs hangt af van de grootte van het perceel en de gebruiksmogelijkheden (functie). In sommige gevallen wordt de waarde van de grond bepaald door een onafhankelijke taxateur. Dit kunt u terugvinden in het onderstaande overzicht. De kosten van deze taxatie betaalt de koper. De notaris, het kadaster en mogelijke andere kosten worden betaald door de koper.

Grond huren

Als u grond wilt huren, dan kunt u dit aanvragen via een schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders. In de Huurnota 2022 Gemeente Wijdemeren (hierna: de Huurnota) kunt u alle regels vinden rondom de verhuur van snippergroen. Ook staat hierin waaraan uw verzoek moet voldoen. Voor het verzoek hebben wij de volgende informatie nodig:

 • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van aanvrager;
 • datum van het verzoek;
 • een tekening van de ligging met noordpijl/schets en/of foto;
 • een inschatting van de grootte van de grond;
 • omschrijving van het gebruik van de grond;
 • BSN-nummer van de aanvrager van het verzoek;
 • handtekening van de aanvrager;
 • als een onderneming het verzoek doet: KvK uittreksel.

De huurprijs hangt af van het soort huur en kunt u terugvinden in de Huurnota. Ook staat dit in het onderstaande overzicht. In sommige gevallen moet de huurprijs bepaald worden door een onafhankelijke taxateur. De kosten van deze taxatie betaalt de huurder. Huurcontracten voor snippergroen worden afgesloten voor 10 jaar. Daarna wordt het contract (mogelijk) ieder jaar automatisch verlengd voor één jaar. De gemeente stuurt ieder jaar een rekening voor de huurprijs.

Beslissing op uw verzoek

Uw verzoek is bij ons binnengekomen. Wanneer wij alle juiste informatie hebben ontvangen, gaan wij uw verzoek behandelen. Wij kijken hiervoor naar de regels in de nota die bij uw verzoek hoort. Wij vragen ook advies bij de uitgiftecommissie. Deze commissie bestaat uit vakafdelingen. Zij geven ons advies over:

 • verkeer
 • groen(structuur)
 • stedenbouwkunde
 • toekomstplannen
 • milieu
 • omgeving
 • riolering
 • kabels en leidingen.

Hieruit volgt een beslissing om wel of niet over te gaan tot uitgifte van de gemeentegrond. Ook bepalen we onder welke voorwaarden. Deze beslissing ontvangt u schriftelijk binnen 12 weken na verzending van uw ontvangstbevestiging.

Grond- en huurprijzen snippergroen

De grondprijs bij verkoop en huurprijs worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De prijzen uit onderstaand overzicht zijn vastgesteld voor 2 jaar, vanaf 13 september 2023.

 

Perceel tot 100 m2

Perceel vanaf 100 m2

Perceel met (vergunde) bouwmogelijkheden maakt niet uit hoeveel m2

Grondprijs (onbebouwde grond)

€ 185,-
per m2

Taxatie

Optie tot taxatie

Verhuurprijs per jaar (5% van grondprijs)

€ 9,25
per m2

Taxatie

Optie tot taxatie

Ons aanbod in vastgoed

Bent u benieuwd welke gemeentegronden wij van plan zijn te verkopen of te verhuren? Deze informatie kunt u vinden op de pagina vastgoedaanbod.