Gemeente Wijdemeren - Crys Larson

Mw. drs. C. Larson

Functie(s): Burgemeester
Rollen: Voorzitter Gemeenteraad, Voorzitter College van B & W,
Nevenfuncties:

Nevenfuncties voortvloeiend uit het burgemeesterschap: 

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vecht (portefeuille Brandweer en Raadswerkgroep)
 • Lid Regionaal Veiligheidscollege Midden Nederland
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Gooi en Vecht
 • Lid Bestuurlijke Driehoek basisteam Zuid
 • Lid Bestuurs Advies Commissie Brandweer (BAC)
 • Lid Dagelijks Bestuur van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s  (WVSV)
 • Lid Algemene Vergadering Metropool Regio Amsterdam
 • Voorzitter Plassenschap Loosdrecht e.o. 

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het burgemeesterschap: 

 • Eigenaar management- en adviesbureau MCCLarson
Portefeuille:
 • Bestuurlijk Juridische zaken
 • Burger- en Ombudszaken
 • Publieke Veiligheid en Openbare Orde
 • Toezicht en Handhaving
 • Integriteit
 • Externe Betrekkingen, Communicatie en Representatie
Beeldbank:
Crys Larson