Mw. mr. E.T. Halman - van der Linden MBA

Rollen: Eerste adviseur College van B & W
Contact: Contactformulier
Nevenfuncties:
  • Lid raad van toezicht en lid auditcommissie Schoonhovens College Schoonhoven (vrijwilligersvergoeding)
  • Lid Raad van Toezicht  en lid auditcommissie Malderburch Centrum voor Welzijn Wonen en Zorg (bezoldigd)
  • Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Weststellingwerf Wolvega (bezoldigd)
Beeldbank:
Mw. mr. E.T. Halman - van der Linden MBA