Els Kruijt, wethouder VVD

Functie(s): Wethouder
Email: Stuur een mail
Website: https://wijdemeren.vvd.nl/
Portefeuille:
  • Openbare Ruimte
  • Vastgoed
  • Gebiedsakkoord
  • Recreatie/Toerisme
  • Economische Zaken
  • Project De Meenthof
  • Natuur en Duurzaamheid

Vierde loco-burgemeester

Nevenfuncties:
  • Lid Plassenraad Plassenschap Loosdrecht e.o.
  • Lake House Advies, eenmanszaak
  • Lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
Beeldbank:
Els Kruijt, wethouder VVD