Maarten Hoelscher, Wethouder PvdA/GroenLinks

Functie(s): Wethouder
Email: Stuur een mail
Woonplaats: Huizen
Website: https://pvda-groenlinks-wijdemeren.nl/
Nevenfuncties:

Uit wethouderschap voortvloeiend:

  • Lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Niet uit wethouderschap voortvloeiend:

  • Wedstrijdofficial en bondsgedelegeerde¬†hoofdklassen hockey KNHB
  • Lid adviescommissie¬†rechtspositie politieke¬†ambtsdragers VNG
Portefeuille:
  • Natuur en Duurzaamheid
  • Sociaal Domein
  • Volkshuisvesting
  • Informatisering & Automatisering

Derde loco-burgemeester

Maarten Hoelscher, Wethouder PvdA/GroenLinks