Gemeente Wijdemeren - Nieuwjaarsspeech 2020

De nieuwjaarsspeech voor 2020 van burgemeester Crys Larson.

"Namens het gemeentebestuur van de gemeente Wijdemeren heet ik u van harte welkom bij onze nieuwjaarsreceptie. Een nieuw decennium is aangebroken. Een mooie markering van de fase waarin onze gemeente zich bevindt.

Na het definitief besluit in 2018 niet te fuseren met de gemeente Hilversum, heeft de gemeente Wijdemeren zich weer kunnen richten op haar voortbestaan als zelfstandige gemeente. Dit betekende iets voor ons allemaal: inwoners, gemeenteraad, college en ambtenaren. Ook is er weer een kroonbenoemde burgemeester. Ik kan u verzekeren dat zij het erg naar haar zin heeft in de gemeente. Wat mij betreft heb ik een goede keuze gemaakt!

Ons perspectief op het komende decennium is gewijzigd. We investeren flink in het behoud en de doorontwikkeling van onze gemeente. Zo werkt de gemeenteraad aan verdere professionalisering en is het ambtelijk apparaat versterkt.

Dit is ook nodig want het aantal inwoners van Wijdemeren stijgt; wij zitten ruim boven de 24.000 inwoners. Dit is in gemeenteland een magisch getal. Vanaf 24.001 inwoners komt de gemeente in een nieuw gemeenteklasse te vallen.

En bij 25.000 inwoners verandert er heel veel. De gemeenteraad breidt dan uit naar 21 zetels en we kunnen aanspraak maken op meer gelden vanuit het gemeentefonds, onze belangrijkste financieringsbron. Of we dit jaar de 25.000 gaan halen, valt te bezien. Wel denken we alvast na over de impact en de kansen die het passeren van die grens met zich meebrengen. 

Het jaar 2020 staat voor ons in het teken van dienstverlening. We gaan aan de slag om dit nóg beter te laten aansluiten op de behoeften van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In 2019 hebben we daar al de eerste stappen voor gezet. De entree en balie van het gemeentehuis zijn toegankelijker en eigentijdser gemaakt. Én de lijnen voor het Dorpenbeleid zijn uitgezet. Dit jaar gaan we de nieuwe werkwijze in de praktijk brengen. Inwoners krijgen meer ruimte om zelf invulling te geven aan hun leefomgeving. Samen om tafel gaan om de zaken met elkaar af te stemmen en te regelen: dat past echt bij de dorpen en de gemeente die wij willen zijn.

2020 Staat ook in het teken van 75 jaar bevrijding. Op 4 en 5 mei staan we stil bij het leed dat is, en wordt geleden in tijden van oorlog, bij de inzet van talloze helden die ons en andere volken hebben bevrijd en de kracht die nodig is om een samenleving weer op te bouwen. Dit is niet vanzelf gegaan. De overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en alle inwoners hebben zij aan zij ontzettend hard gewerkt om Nederland het prachtige land te laten worden zoals het nu is. Wij zullen als gemeente op passende wijze deze viering markeren.

Met de komst van een nieuw jaar, en zeker een nieuw decennium, komen allerlei lijstjes om de hoek kijken. Eén van die lijsten pik ik er graag uit: de lijst van belangrijkste issues. 42% Van de Nederlanders vonden ‘asociaal gedrag en het gebrek aan tolerantie’ het meest belangrijke onderwerp van 2019. Het issue ‘vertrouwen in overheid en instanties’ werd door maar liefst 23% genoemd.

Als uw burgemeester kan het niet anders dan dat ik hier wat van vind. Dat 42% van de Nederlandse bevolking zich druk maakt over asociaal gedrag zegt wel wat. En als we dat gegeven afzetten tegen hetgeen is gebeurd in vele gemeenten tijdens de jaarwisseling, dan denk ik dat we in Nederland nog veel te doen hebben.

De afgelopen week is het ’vuurwerkverbod’ veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Ondanks dat de jaarwisseling in Wijdemeren zonder noemenswaardige incidenten is verlopen, was de vuurwerkschadebedrag hier toch hoger dan vorig jaar. En dat ondanks de toezegging dat als er minder schade zou zijn, het ‘uitgespaarde’ geld gebruikt zou worden voor de jeugd.

Natuurlijk is vuurwerk op zich niet de oorzaak van alle ellende. Dat is het gedrag. Ik ben evenwel voor een algeheel verbod op vuurwerk en ik vind dat de landelijke politiek hiervoor aan zet is. Ook al gaat het relatief goed in de ene gemeente, wij dragen als Nederland een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle inwoners én hulpverleners die dag en nacht voor ons klaarstaan.

Graag maak ik van deze gelegenheid dan ook gebruik om onze hulpverleners nadrukkelijk te danken voor hun inzet tijdens de jaarwisseling. Dit wordt door het gehele gemeentebestuur enorm gewaardeerd.

Behoudens de vuurwerkschade en overlast, waardeer ik het wél dat zich in onze gemeente geen ernstige incidenten hebben voorgedaan tijdens de jaarwisseling. Binnen onze dorpen en bij onze inwoners is wel degelijk het besef dat wíj onze eigen samenleving creëren. Binnen onze gemeente overheerst een gevoel van fatsoen, saamhorigheid en verantwoordelijkheid: benodigde ingrediënten voor veilige en gezellige gemeenschappen.  

Het tweede punt van het lijstje: ‘het vertrouwen in de overheid en instanties’, is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt. Vertrouwen moet je koesteren en onderhouden. Want: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Vertrouwen bereik je en behoud je, zeker als lokale overheid, door in gesprek te gaan met inwoners, door betrouwbaar te zijn in je handelen en door te snappen dat de gemeente alleen optimaal vorm krijgt als we samenwerken. Dit geldt zowel voor gemeenten als andere overheden. Vooral wij moeten in staat zijn onderling goed samen te werken én het goede voorbeeld geven.

Als uw burgemeester vind ik het belangrijk dat het vertrouwen dat we in elkaar  - inwoners, ondernemers, de gemeente – moeten hebben, niet wordt geschaad. Dat we begrip hebben voor elkaars positie, wat nog niet wil zeggen dat je altijd je zin krijgt, maar wel dat we elkaars argumenten kennen en respecteren. In open dialoog staan met elkaar. Als gemeente zijn we niet de overheidslaag die alles maar moet regelen, maar zijn we vóóral uw samenwerkingspartner.

Een mooi voorbeeld hiervan vind ik het enorme aantal vrijwilligers en mantelzorgers in Wijdemeren. Afgelopen november hebben we tijdens de vrijwilligersdag onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. Velen heb ik gesproken. Hun betrokkenheid bij hun dorp en gemeente is werkelijk ongekend. Ik kan het niet laten om vol trots over hen te vertellen, overal waar ik kom. Deze mensen moeten we koesteren!

Als laatste wil ik graag aandacht besteden aan onze toekomst, onze jeugd. Die ons weet te verrassen met hun energie, talent, creativiteit en doorzettingsvermogen. Zojuist heeft u bijvoorbeeld kunnen genieten van Madjet, onze jeugdband uit Kortenhoef. Straks zullen zij weer een paar nummers spelen. Ook kan ik met trots vertellen dat we zo meteen drie gemeentelijke waarderingen, de zogeheten Optimist, uitreiken aan drie talentvolle jonge Wijdemeerders. Jongeren die inspireren door hun doorzettingsvermogen, talent en dromen voor de toekomst. 

Voordat we overgaan tot deze uitreikingen, wil ik graag deze nieuwjaarsspeech afsluiten door met u het glas te heffen op de toekomst en met name 2020. Mag dit een jaar worden vol goede gezondheid en geluk. Proost!"