Ron de Haan, Wethouder De Lokale Partij

Functie(s): Wethouder
Email: Stuur een mail
Woonplaats: Castricum
Website: http://www.delokalepartij.org/
Portefeuille:
  • Ruimtelijke Ontwikkeling, Beleid en Vergunningen
  • Omgevingswet
  • Personeel en Organisatie
  • Burgerparticipatie
  • Dorpenteam
  • Cultureel Erfgoed en Monumenten
  • Sociaal Domein
  • Volkshuisvesting

Tweede loco-burgemeester

Nevenfuncties:
  • Lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2017
Ron de Haan, Wethouder De Lokale Partij