Gemeente Wijdemeren - Rudie Heintjes

Dhr. MCM R.S.M. Heintjes

Functie(s): Gemeentesecretaris a.i.
Rollen: Eerste adviseur College van B & W,
Email: Stuur een mail
Nevenfuncties:
  • Lid RvT SOVOGO (stichting openbaar voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee), bezoldigd

Rudie Heintjes