Gemeente Wijdemeren - Stan Poels, Wethouder PvdA/GroenLinks

Stan Poels, Wethouder PvdA/GroenLinks

Functie(s): Wethouder
Email: Stuur een mail
Woonplaats: Kortenhoef
Website: https://pvda-groenlinks-wijdemeren.nl/
Nevenfuncties:

Uit wethouderschap voortvloeiend:

  • Lid van het Dagelijks en Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OFGV).
  • Stichtingsbestuurslid van Stichting Kunstbezit ’s-Graveland
  • Algemeen bestuurslid van het Werkvoorzieningschap Tomingroep
Portefeuille:
  • Natuur en Duurzaamheid
  • Sociaal Domein
  • Volkshuisvesting
  • Informatisering & Automatisering

Derde loco-burgemeester

Beeldbank:
Stan Poels, Wethouder PvdA/GroenLinks