In 2050 willen we klimaatneutraal zijn. We verbruiken dan niet meer energie dan we zelf opwekken. Dit is een grote uitdaging die we samen met regio gemeenten, partner, bewoners en bedrijven aan gaan.

Regionale energiestrategie

In de energieregio Noord-Holland Zuid werkt de gemeente aan de Regionale Energiestrategie, of kortweg RES. Dit is een document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Keuzes die we met elkaar maken. Vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid. Voor meer informatie kunt u de website van de energieregio Noord-Holland Zuid raadplegen.

Project: Zon op grote daken

Als uitwerking van de RES richten we ons de komende jaren op grote zogenaamde ‘braak liggende' daken. Dit zijn daken die we nog niet nuttig gebruiken. Met het project ‘Zon op grote daken’ gaan we dit veranderen. Voor 2030 leggen we zo veel mogelijk grote daken vol met zonnepanelen.

Transitievisie Warmte

De gemeente werkt samen met in de regio Gooi en Vechtstreek aan het opstellen van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Dit leggen we vast in de Transitievisie Warmte (TVW). Vervolgens werken we in zogenaamde Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) per wijk of dorpskern uit hoe en wanneer de warmte transitie gaat plaatsvinden. Dit doen we samen met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen.

De visie ‘Op weg naar aardgasvrij’ wordt op woensdag 8 december 2021 besproken in de commissie Ruimte en Economie en op 16 december 2021 in de gemeenteraad.- Hierin staat het voorstel om met een aantal verkenningsbuurten te gaan werken. De verkenningsbuurten zijn: Ankeveen, Kortenhoef-Noord, Nieuw-Loosdrecht Noord en de Blijkpolder in Nederhorst den Berg. De bewoners van deze verkenningsbuurten hebben inmiddels een brief ontvangen om hen hierover te informeren. Lees ook de veelgestelde vragen naar aanleiding van deze brief.

Regionaal energieloket

Duurzaam Bouwloket

Energiecoöperatie Wijdemeren

De gemeente ondersteunt de Energiecoöperatie Wijdemeren financieel. De coöperatie organiseert projecten voor collectieve, lokaal en duurzaam opgewekte energie. Door middel van energiecoaches en voorlichtingsbijeenkomsten helpen zij inwoners bij het verduurzamen van hun woning. Voor meer informatie zie de website van Engeriecoöperatie Wijdemeren

Subsidie Reductie Regeling Energiegebruik 2020

De gemeente heeft samen met de Energiecoöperatie Wijdemeren bij het ministerie een concreet plan neergelegd om een subsidie van 90.000 euro te verkrijgen. Het geld wordt ingezet voor acties om energie te besparen en daarmee de energiekosten van huiseigenaren te verlagen. Wilt u hier gebruik van maken? Meer informatie leest u in onze actie

Meer informatie