Gemeente Wijdemeren - Raadsbesluiten

Hoe komen raadsbesluiten tot stand?

1. Bepalen waarover wordt gesproken en besloten

Vanuit het coalitieakkoord, lopende projecten, de actualiteit of andere signalen, ontstaat er een behoefte om over een bepaald onderwerp beleid te maken. Ambtenaren (in opdracht van het college), de fracties (initiatiefvoorstellen door de raad) of burgers (het burgerinitiatief) schrijven een raadsvoorstel.

2. De politieke partijen bestuderen het voorstel

Tijdens een fractievergadering bespreekt elke politieke partij het raadsvoorstel en bepaalt ze haar (voorlopig) standpunt.

3. Raadsleden bespreken het onderwerp tijdens de behandeling in commissies

In deze fase van de besluitvorming wordt duidelijk wat voor elke partij de belangrijkste aspecten van het onderwerp zijn. Vervolgens kunnen er zich drie situaties voordoen:

  • Alle fracties zijn het eens zijn met het voorstel. Het advies is een hamerstuk. Het onderwerp wordt dan niet meer besproken in de raadsvergadering, maar met een hamerslag afgehandeld.
  • Alle fracties zijn tegen het voorstel. In dit geval neemt de wethouder het voorstel terug om het opnieuw uit te werken.
  • De fracties zijn het niet met elkaar eens. Dan wordt het onderwerp een bespreekstuk genoemd en verder besproken in de raadsvergadering.

4. De politieke partijen beraden zich

Nu duidelijk is hoe alle partijen tegenover het voorstel staan, vergaderen alle fracties opnieuw. Ze bedenken nu hoe ze de andere partijen gaan overtuigen tijdens de raadsvergadering.

5. De gemeenteraad neemt het besluit

Tijdens de raadsvergadering komen de bespreekstukken opnieuw aan bod. Elke partij licht opnieuw haar standpunt toe. Daarna krijgt een wethouder het woord vragen te beantwoorden. Na de discussie wordt er door de raad gestemd. Is de meerderheid voor? Dan gaat het voorstel door. Is de meerderheid tegen? Dan niet.

Resultaat

Gaat het voorstel om nieuw beleid? Dan heeft de raad met het besluit de kaders vastgesteld en is het college aan zet om het uit te voeren. Tijdens de uitvoering ziet u pas echt wat er door de raad is besloten. Het zwembad wordt gebouwd, evenementen opnieuw verspreid over de stad of een parkeerplaats geopend.
Was het voorstel al uitgevoerd? Dan heeft de raad nu gecontroleerd of het op de juiste manier is gebeurd.

Besluitenlijsten

Van iedere raadsvergadering maakt de griffie een besluitenlijst. Daarop staat wat de gemeenteraad heeft besloten over de onderwerpen die op de agenda stonden.

Ga naar de vergaderkalender van de gemeenteraad voor de besluitenlijsten van de vergaderingen.