De rekenkamer van de gemeente Wijdemeren doet voor de gemeenteraad en inwoners onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente. Hiermee ondersteunt de rekenkamer de gemeenteraad bij de kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamer is zelfstandig en bepaalt zelf de te onderzoeken onderwerpen. Over de resultaten brengt de rekenkamer openbare rapportages uit aan de raad.

De rekenkamercommissie van de gemeente Wijdemeren

Rekenkamer Wijdemeren

Formeel doet de rekenkamer onderzoek naar de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. De juridische basis voor de rekenkamer is de Verordening gemeentelijke rekenkamer gemeente Wijdemeren 2024. Daarnaast is de manier van werken vastgelegd in een Reglement van Orde. 

Momenteel bestaat de rekenkamer van Wijdemeren uit de volgende drie rekenkamerleden;

  • Drs. C.T.E.M. Maasdijk (voorzitter);
  • J.T. Langelaar;
  • Drs. T.A. Vernooij RA RC.

Onderzoeken

Bij de keuze voor een onderzoeksonderwerp houden de leden rekening met een aantal criteria die in de Verordening op de rekenkamer zijn opgenomen. Heeft u een goede suggestie voor rekenkameronderzoek? Vul dan het contact formulier in.

Documenten

Contact

Voor contact met de rekenkamercommissie kunt u onderstaand formulier gebruiken.