Voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 zijn drempelbedragen afgesproken.

Voor deze periode gelden de volgende drempelbedragen, waarboven Europees moet worden aanbesteed. Deze bedragen zijn exclusief BTW en op basis van de duur van de overeenkomst, inclusief de opties en verlengingen.

 

Leveringen en Diensten 

€      215.000

Werken

€   5.382.000

Sociale en andere specifieke diensten  

€      750.000

Concessies voor werken en diensten 

€   5.382.000