Herrie uit het café om de hoek, een feestje in de buurt, overlast van de buren… Bij wie kunt u deze overlast melden? Dat hangt af van het soort overlast.

Acute geluidsoverlast

Wilt u acute geluidsoverlast melden, waarbij de inzet van politie noodzakelijk is? Neem dan contact op met de meldkamer van de politie via: 0900 88 44. Ervaart u geluidsoverlast van een horecabedrijf? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: (0320) 26 54 00. Deze is 24 uur per dag bereikbaar. Keert de geluidsoverlast telkens terug? Dan kunt u, naast de politie, ook de gemeente inschakelen.

Milieuklachten

Milieuklachten (geluid, bodemsanering, luchtvaart, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht) kunt u melden op de website van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek. Uw melding wordt de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.

Wat gebeurt er met uw melding?

Als u bij ons een melding indient, dan nemen wij contact op met de instanties/organisaties die bevoegd zijn hier iets aan te doen, zoals politie, woningbouwvereniging, maatschappelijk werk. U krijgt altijd een terugkoppeling over wat er met uw melding gedaan wordt. Wacht niet te lang met een melding, dan kan er zo snel mogelijk worden ingegrepen.

Overlast vliegverkeer

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.