Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade als er bijvoorbeeld sprake is van:

 • slecht onderhoud aan de weg of het riool
 • door nalatig handelen. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.

U dient uw schadeclaim schriftelijk in bij de gemeente. De gemeente beoordeelt zelf uw claim. Is de gemeente van mening dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan krijgt u (alles of een deel van) de kosten vergoed (alles of een deel).

De aansprakelijkheid van de gemeente geldt voor verschillende soorten schade. Bijvoorbeeld bij schade door de kwaliteit van het onderhoud aan:

 • gemeentelijke gebouwen
 • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen

Is de schade veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer, die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd? Dan ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. Denk aan een opspattende steen tegen uw auto bij het maaien of een tak op uw auto of in uw tuin bij het snoeien.

Wat stuurt u op?

 • datum en tijdstip van het voorval
 • de precieze plek waar het gebeurde
 • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
 • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
 • eventueel een getuigenverklaring
 • eventueel foto's van de situatie
 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
 • uw e-mailadres