Het is mogelijk de gemeente in gebreke te stellen als er niet op tijd een beslissing is gemaakt. Dit gaat bijvoorbeeld om een vergunning, uitkering of Wmo-aanvraag.

Gemeente beslist op tijd

De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Is er geen wettelijke termijn? Dan geldt een redelijke termijn. In de meeste situaties moet de gemeente binnen acht weken beslissen.

Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan de termijn verlengd worden. Hierover moet u altijd worden geïnformeerd door de gemeente.

Gemeente beslist niet op tijd

Is de termijn voorbij en heeft de gemeente nog geen beslissing genomen? Dan vraagt u de gemeente binnen twee weken toch nog te beslissen. Dit heet een ingebrekestelling. Wordt er binnen de twee weken niet beslist? Dan heeft u recht op een vergoeding (dwangsom) en u kunt direct beroep instellen bij de rechter. Dit geldt ook voor niet-tijdige beslissingen op bezwaarschriften.

Ingebrekestelling bij te laat beslissen aanvragen