Als de gemeente te laat is met een beslissing op uw aanvraag, moet ze u mogelijk een vergoeding (dwangsom) betalen. Dat geldt bijvoorbeeld bij een te laat besluit over een aanvraag van een vergunning, uitkering of wmo-voorziening. U dient de gemeente in zo’n geval eerst in gebreke te stellen. Hoe pakt u dat aan?

Te laat

De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Dat is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De beslistermijn voor bezwaren is twaalf weken, gerekend vanaf het einde van de bezwaartermijn. De beslistermijn mag maximaal met zes  weken worden verlengd. Een voorbeeld van een bezwaar, is een bezwaar tegen de hoogte van een subsidie.

Is er geen wettelijke termijn? Dan geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing en hoe ingewikkeld de aanvraag of het bezwaar is. Een redelijke termijn kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. In de meeste situaties moet de gemeente binnen acht weken beslissen. Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan de termijn verlengd worden. De gemeente moet u hierover altijd informeren.

Wat u kunt doen

Is de termijn voorbij en heeft de gemeente nog geen beslissing genomen? Dan vraagt u de gemeente binnen twee weken toch nog te beslissen. Dit heet een ingebrekestelling. Een voorbeeldbrief van een ingebrekestelling vindt u hieronder.

Ingebrekestelling bij te laat beslissen aanvragen

Nadat u dit formulier helemaal heeft ingevuld, kunt u het opsturen naar:

Gemeente Wijdemeren

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht

Dwangsom

De gemeente heeft na ontvangst van uw verzoek (ingebrekestelling) veertien dagen de tijd om te reageren. Vanaf dan moet de gemeente u een bedrag (dwangsom) betalen per dag dat zij te laat reageert.

Hebt u twee weken na uw ingebrekestelling nog geen besluit? Dan kunt u in beroep gaan. In uw beroep laat u weten dat de gemeente te laat is. En u verschaft alle gegevens: naam, datum, de zaak waarom het gaat, uw handtekening etc. Dit beroep gaat lopen naast de dwangsom.

Stuur uw beroepschrift naar:

Rechtbank Midden-Nederland, sector bestuursrecht

Postbus 16005

3500 DA Utrecht

Verklaart de rechter uw beroep gegrond en heeft de gemeente nog geen besluit genomen? Dan bepaalt de bestuursrechter dat de gemeente binnen twee weken na de uitspraak een besluit moet nemen.

Vergoeding

U kunt alleen aanspraak maken op de dwangsom als u een ingebrekestelling hebt ingediend. Hebt u de maximale vergoeding van de gemeente gehad en hebt u nog steeds geen besluit op uw aanvraag? Dan kunt u nog steeds in beroep gaan.

Om in beroep te gaan moet u griffierecht betalen.