Gemeente Wijdemeren - Drank en horeca

Informatie over drank- en horecabeleid in Wijdemeren.

Direct regelen

Melding wijziging lokaliteit

Verandert een inrichting en stemt die niet meer overeen met de omschrijving in de drank- en horecavergunning? Meld dan als vergunninghouder de wijziging binnen één maand. Als de inrichting nog steeds aan de gestelde inrichtingseisen voldoet, krijgt u een nieuwe vergunning. Het meldingsformulier onder het kopje 'direct regelen', kunt u mailen naar info@wijdemeren.nl.

Drank en horecabeleid

In november 2013 heeft de gemeente Wijdemeren de Drank- en horecaverordening 2014 vastgesteld. Per 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet van kracht. Deze wet is specifiek gericht op het beschermen van de gezondheid van jongeren en het  terugdringen van overlast. Verstrekt u alcohol? Dan moet u zich houden aan de Drank- en Horecawet. Dat betekent onder andere dat u geen alcohol mag schenken aan jongeren onder de 18 jaar.

Toezicht en handhaving

Sinds januari 2014 houdt de gemeente Wijdemeren toezicht en handhaaft zij de Drank- en Horecawet en de nieuwe Drank- en horecaverordening. U kunt dus een controle verwachten van gemeentelijke controleurs (boa’s). Zij controleren of horeca-ondernemers, verenigingen, supermarkten en slijterijen zich houden aan de nieuwe wet en regelgeving. In samenwerking met de gemeente Hilversum is een pool van boa's opgericht om gezamenlijk de alcoholverstrekkers en de 18-minners te controleren.

Sancties

In 2015 heeft het college van B&W de sanctiestrategie Drank- en Horecawet vastgesteld. Hierin staat precies beschreven welke boete u kunt verwachten als u zich niet aan de regels houdt.

Zie ook