Gemeente Wijdemeren - Drank en Horeca

Informatie over drank- en horecabeleid in Wijdemeren.

Regelen

Drank en horecabeleid

  • In november 2013 heeft de gemeente Wijdemeren de Drank- en horecaverordening 2014 vastgesteld.
  • Per 1 januari 2014 is de nieuwe Drank- en Horecawet van kracht. Deze nieuwe wet is specifiek gericht op het beschermen van de gezondheid van jongeren en het  terugdringen van overlast.

Verstrekt u alcohol? Dan moet u zich vanaf 1 januari 2014 houden aan de nieuwe Drank- en Horecawet. Dat betekent onder andere dat u geen alcohol mag schenken aan jongeren onder de 18 jaar.

Sinds januari 2014 houdt de gemeente Wijdemeren toezicht en handhaaft zij de nieuwe Drank – en Horecawet en de nieuwe Drank- en horecaverordening. U kunt dus een controle verwachten van gemeentelijke controleurs (BOA’s). Zij controleren of horeca-ondernemers, verenigingen, supermarkten en slijterijen zich houden aan de nieuwe wet en regelgeving. In het kader van de samenwerking tussen Hilversum is een samenwerkingspool van BOA’s Drank en Horeca Wet opgericht, om gezamenlijk de alcoholverstrekkers en de 18-minners te controleren.

Sancties Drank- en Horecawet

In 2015 heeft het College van B&W de sanctiestrategie Drank- en Horecawet (DHW) vastgesteld. Hierin staat precies beschreven welke boete u kunt verwachten als u zich niet aan de regels houdt.

Zie ook