Wijdemeren voert bewust en actief economisch beleid. Behoud en versterking van bedrijvigheid en werkgelegenheid is het uitgangspunt.

Voor de uitvoering is een ondernemersmanager aangesteld, die zich inzet om het ondernemersklimaat en de economische structuur te bevorderen.

Wat doet de ondernemersmanager?

  • Strategisch advies en beleidsontwikkeling op economische thema’s.

  • Aanspreekpunt voor ondernemers en regulier overleg met de lokale ondernemers(organisaties) en brancheorganisaties.
  • Bevorderen samenwerking en kennisuitwisseling tussen ondernemers.
  • Dienstverlening; verbeteren interne processen.

  • Lobby op regionaal/provinciaal niveau (o.a aanvragen van subsidies).

Advies en informatie

Heeft u vragen of wilt u advies? Vul dan onderstaand contactformulier in of mail naar a.tasliyurt@wijdemeren.nl.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.