In Wijdemeren is ondernemersvereniging Ondernemend Wijdemeren actief.

De vereniging heeft ten doel een netwerk te vormen voor ondernemers in Wijdemeren, het behartigen van individuele en collectieve belangen en het onderhouden van contacten met de gemeente.

De gemeente voert op reguliere basis overleg met Ondernemend Wijdemeren. Diverse onderwerpen komen hierin aan de orde: gang van zaken op bedrijventerreinen, beleidsontwikkelingen, vastgoedontwikkelingen maar ook specifieke zaken van ondernemers.

Ga naar de website van Ondernemend Wijdemeren.