Gemeente Wijdemeren - Els van de Poll

Mijn naam is Els van de Poll en ik ben generalist in het Sociaal Wijkteam. Ik ben contactpersoon voor inwoners die aangemeld zijn bij het Sociaal Wijkteam én coördinator van het team.

Els van de Poll

Mijn ervaring ligt in het ambulant werken: bij mensen thuis. Voor mensen die problematische schulden hebben of psychosociale problemen.

Steentje bijdragen aan rust en minder stress

Ik vind het mooi om contact te maken, mensen te leren kennen en te ontdekken wat hun wensen en dromen zijn. Hoe mooi is het als ik een steentje mag bijdragen aan het vergroten van rust en het verminderen van stress?

Veilige leefomgeving voor iedereen

Het doel van het Sociaal Wijkteam is dat iedere inwoner een veilige leefomgeving heeft. Maar wat als u zich niet veilig voelt? Problemen hebt en hulp kunt gebruiken? Bij wie kunt u dan uw verhaal doen?

Er zijn verschillende organisaties die u kunt bellen

1. Alarmcentrale: 112. Bij ‘bloed en spoed’ belt u 112. Daar pak je daders én red je levens mee.

2. Politie: 0900-8844. Geen spoed, wel politie nodig. Denk aan geluids- en/of burenoverlast. De politie verwijst u soms ook door naar het Sociaal Wijkteam.

3. Veilig Thuis: 0800-2000. Bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij vermoedens van geweld bij anderen, of misschien in uw eigen gezin. Veilig Thuis verwijst ook naar het Sociaal Wijkteam.

4. Gemeente: 14 035. Bij allerhande vragen over zorg, welzijn, jeugd, opvoeden, opgroeien, werk, inkomen of WMO. Bijvoorbeeld als u huishoudelijke hulp of zorg nodig heeft, hulp bij het opvoeden, of hulp wilt bij uw schulden.
- Heeft u één vraag? Dan helpt een consulent van de gemeente.
- Heeft u op meerdere gebieden vragen of hulp nodig? Dan krijgt u het Sociaal Wijkteam aan de lijn. 

Kijk ook hier voor alle hulpdiensten in Wijdemeren: www.wijdemeren.nl/hulpdiensten.

Het Sociaal Wijkteam helpt

U kunt altijd bij het Sociaal Wijkteam terecht. Ook als u niet zeker weet bij wie u terechtkunt met uw vraag, wij helpen u daar graag bij!