Gemeente Wijdemeren - Anterieure overeenkomst Eilandseweg 14b te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de bouw van een burgerwoning met een bijgebouw, in verband met de verwijdering van een woonschip met bijgebouw, op het perceel Eilandseweg 14b te Nederhorst den Berg een anterieure overeenkomst hebben gesloten met de initiatiefnemers van dat plan.

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ingaande 7 juli 2021 ter inzage. Een exemplaar van de zakelijke beschrijving kan worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl met vermelding van zaaknummer Z.60229.

De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke weergave van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of bezwaar worden gemaakt.