Gemeente Wijdemeren - Kennisgeving anterieure overeenkomst Elbert Mooijlaan 1 te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de bouw van 15 appartementen met bijbehorende infrastructuur aan de Elbert Mooijlaan 1 te Kortenhoef een anterieure overeenkomst hebben gesloten met de initiatiefnemer van dat plan.

Inzage

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ingaande 19 november 2020 ter inzage. Een exemplaar van de zakelijke beschrijving kan worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl met vermelding van zaaknummer Z.46045.

De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke weergave van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of bezwaar worden gemaakt. De gesloten overeenkomst zal nog worden gewijzigd in verband met de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Elbert Mooijlaan 1 te Kortenhoef.