Gemeente Wijdemeren - Kennisgeving anterieure overeenkomst Torenlaan 12 te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de bouw van een burgerwoning, in verband met het beƫindigen van het agrarisch bedrijf, op het perceel Torenweg 12 te Nederhorst den Berg een anterieure overeenkomst hebben gesloten met de initiatiefnemers van dat plan.

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ingaande 17 december 2020 ter inzage. Een exemplaar van de zakelijke beschrijving kan worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl met vermelding van zaaknummer Z.55261.

De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke weergave van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of bezwaar worden gemaakt.