Gemeente Wijdemeren - In gesprek met gedeputeerde Jack van der Hoek - 7 mei 2017

Komende tijd bespreekt de gemeenteraad de toekomst van Wijdemeren. Op 11 mei komt gedeputeerde Jack van der Hoek om te praten over de aangekondigde herindeling. Op 16 mei volgt de behandeling in de commissie Bestuur en Middelen. Op 1 juni neemt de raad een besluit.

Naar aanleiding van het vorig jaar gehouden bestuurskrachtonderzoek van Deloitte wordt gesteld dat de bestuurskracht van Wijdemeren en Weesp en van de regio als geheel onvoldoende is. Om de regio krachtiger te maken en de lokale bestuurskracht te versterken wil de provincie op termijn komen tot maximaal drie gemeenten in de regio. Komende maanden kunnenĀ de gemeentenĀ zelf met plannen komen om dit te bereiken. Op 15 maart spraken de gedeputeerde en het college van Wijdemeren al over dit onderwerp. Hiervan is een gespreksverslag gemaakt.

zondag 7 mei 2017