Gemeente Wijdemeren - Open overleg herindeling Gooi en Vechtstreek gestart - 12 april 2017

In februari heeft de provincie aangegeven een herindelingsprocedure voor de Gooi en Vechtstreek te willen starten. Komende periode spreekt gedeputeerde Jack van der Hoek de colleges en de gemeenteraden van de gemeenten in de regio.

Naar aanleiding van het vorig jaar gehouden bestuurskrachtonderzoek van Deloitte wordt gesteld dat de bestuurskracht van Wijdemeren en Weesp en van de regio als geheel onvoldoende is. Om de regio krachtiger te maken en de lokale bestuurskracht te versterken wil de provincie op termijn komen tot maximaal drie gemeenten in de regio. Komende maanden kunnen de gemeenten zelf met plannen komen om dit te bereiken. Op 15 maart spraken de gedeputeerde en het college van Wijdemeren over dit onderwerp. Het gespreksverslag vindt u op: www.noord-holland.nl (klik op ‘bestuur’ en vervolgens op ‘regionale bestuurskracht’).

Bepalen standpunt

De raad van Wijdemeren heeft in november bij de provincie aangegeven dat zij, zolang het kan, een zelfstandige gemeente wil blijven en met andere gemeenten in gesprek gaat over samenwerking. Onafhankelijk bureau Rijnconsult is daarop gevraagd de sterke en de zwakke punten van de organisatie in beeld te brengen, aan te geven waar de gemeente staat en welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking. Dit rapport is bijna gereed en wordt woensdagavond 3 mei besproken door de gemeenteraad. Op donderdag 11 mei is er een extra raadsvergadering. Dan spreekt de gemeenteraad met gedeputeerde Jack van der Hoek over de aangekondigde herindeling. Op 16 mei volgt de behandeling in de commissie Bestuur en Middelen. Op 1 juni neemt de raad een besluit.

maandag 23 oktober 2017