De gemeente werkt samen met de Politie Midden Nederland, de Brandweer Gooi en Vechtstreek en andere partners aan een veilige leef- en woonomgeving. Maar daar hebben wij uw hulp hard bij nodig. Wat kunt u zelf doen:

Politiekeurmerk

U kunt zelf maatregelen nemen, waardoor bijvoorbeeld inbrekers en autodieven minder kans van slagen hebben. U kunt bijvoorbeeld zorgen voor goed hang- en sluitwerk en voor goede verlichting om het huis. Lees meer op www.politiekeurmerk.nl.

Burgernet

Meldt u aan voor Burgernet. Dit is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente.Hiermee kunt u de politie helpen om verdachten op te sporen.

Buurtbemiddeling

Hebt u problemen met uw buren? Probeer het dan eerst samen op te lossen. Ervaring leert dat een goed gesprek volstaat om conflicten op te lossen of te voorkomen. U kunt ook terecht bij buurtbemiddeling. In onze regio wordt dit georganiseerd door Versa Welzijn. U kunt voor tips en advies ook kijken op problemenmetjeburen.nl.

Waaks!

Met 'Waaks!' vraagt de gemeente Wijdemeren hondenbezitters of ze verdachte of risicovolle situaties aan gemeente of politie door willen geven. Dit is een project waarbij hondenbezitters ogen en oren in de wijk zijn voor de politie. 

WhatsApp Buurtpreventie

Een actieve en oplettende buurt is geen prettige werkplek voor inbrekers en overlastplegers. Eén van de manieren waarop buurtgenoten samen hun alertheid kunnen organiseren, is via een Whatsapp buurtpreventiegroep. Daarmee kunnen buurtgenoten elkaar waarschuwen voor verdachte personen en - situaties.

WaakSamen

WaakSamen is een handige ondersteuning voor Waaks! deelnemers en buurt WhatsApp-groepen.

Melden en aangifte

Meld een vernieling of misdrijf altijd bij de politie. Dat vergroot de pakkans van de dader. Vernielingen in de openbare ruimte kunt u daarnaast melden via het meldpunt van de gemeente. Dit is belangrijk, zodat schade snel kan worden hersteld. In ons overzicht van hulpdiensten en noodnummers kunt u zien in welke gevallen u waarheen belt. Als u zelf slachtoffer bent geworden van vernieling, is het belangrijk dat u daarvan aangifte doet bij de politie

Preventietips

Voor uiteenlopende misdrijven heeft de politie preventietips op een rijtje gezet wat u kunt doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een misdrijf. Zo zijn er tips om fietsendiefstal of woninginbraken te voorkomen, maar ook om een babbeltruc te voorkomen.