U bent verplicht om veranderingen in uw persoonsgegevens door te geven aan de gemeente. Doet u dit niet of niet op tijd, dan kan de gemeente een boete geven. De regels hiervoor staan in de regeling oplegging bestuurlijke boete Basisregistratie Personen Wijdemeren.

Het is belangrijk dat u veranderingen in persoonsgegevens op tijd doorgeeft aan ons. U moet zelf zorgen voor een juiste inschrijving. Doet u dat niet, dan kunnen wij een boete opleggen. Dit noemen we een bestuurlijke boete. De hoogte van de boete kan verschillen, maar is maximaal € 325.

Welke veranderingen moet u melden?

U verhuist vanuit het buitenland naar Wijdemeren

 • U meldt dit persoonlijk binnen vijf dagen na de verhuizing.
 • U verwacht minimaal een half jaar in Nederland te blijven.
 • Daarnaast bent u van dat half jaar zeker tweederde van de tijd in Nederland.
 • Neem uw identiteitsbewijs mee wanneer u de verhuizing komt doorgeven.

U verhuist binnen Nederland

 • Meldt uw verhuizing niet eerder dan vier weken voor de verhuizing.
 • U kunt uw melding op zijn laatst de vijfde dag na de dag van verhuizing doorgeven.
 • Neem uw identiteitsbewijs mee wanneer u de verhuizing komt doorgeven.

U verhuist naar het buitenland

 • U vertrekt voor een jaar naar het buitenland.
 • U bent dat jaar langer dan acht maanden in het buitenland.
 • Meldt uw verhuizing persoonlijk en niet eerder dan vijf dagen voor vertrek.
 • U kunt uw melding op zijn laatst op de dag van vertrek doorgeven.
 • Vertrekken er personen met u mee naar het buitenland? Alle personen die vertrekken moeten dit persoonlijk doorgeven.
 • U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 035.

Bent u in het buitenland en is er iets in uw situatie veranderd? Dan bent u verplicht dit te melden bij ons. Het gaat om verandering van:

 • uw naam;
 • uw ouders;
 • uw kinderen;
 • een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Gegevens over geboorte, huwelijk, etc. in Nederland worden door burgerlijke stand doorgegeven aan de basisregistratie.

Ook kunnen wij u vragen om informatie over het overlijden van een nauw familielid. Wij kunnen u verplichten om documenten over deze zaken te laten zien. De informatie uit deze documenten zijn belangrijk voor het bijhouden van persoonsgegevens in de basisregistratie.

Ook ouders en verzorgers van personen onder de 18 jaar zijn dit verplicht. Jongeren van 16 of 17 jaar mogen dit ook zelf regelen.

Wanneer krijgt u een boete?

Als u de gegevens niet doorgeeft dan kunt u een boete krijgen.

Wij proberen eerst contact met u op te nemen zodat u de gegevens alsnog door kunt geven. Doet u dit dan nog niet, dan kunnen wij een boete geven. Het gaat om de volgende verplichte meldingen:

 • Verhuizing vanuit het buitenland naar Wijdemeren.
 • Verhuizing binnen Nederland.
 • Verhuizing naar het buitenland.

U kunt ook een boete verwachten wanneer:

 • het niet is gelukt om van u een bewijs uit het buitenland te bekijken;
 • u niet heeft gereageerd op onze vraag om persoonlijk langs te komen voor informatie. Deze informatie hebben wij nodig voor het bijhouden van de basisregistratie.

Bent u ingeschreven op een adres waar u eigenlijk niet woont? En is de hoofdbewoner hiervan op de hoogte? U bent dan allebei in overtreding. Wij kunnen u allebei een boete geven. Deze boete noemen wij een bestuurlijke boete.

Bezwaar maken tegen de boete

Wij mogen u niet zomaar een boete geven. Wij moeten kunnen laten zien dat u ons niet de verplichte informatie heeft gegeven. Ook moeten we bewijzen dat u de kans heeft gehad ons deze informatie te geven. Bent u het niet eens met de boete, dan kunt u dat ons laten weten. U stuurt dan een  brief naar het college van burgemeester en wethouders (bezwaarschrift). In deze brief schrijf u waarom u het niet eens bent met de boete. Wij kijken dan of onze beslissing juist is geweest. Heeft u gelijk, dan hoeft u de boete niet te betalen. Heeft u niet gelijk gekregen, dan moet u de boete betalen. Vind u nog steeds dat de boete niet terecht is, dan kunt u naar de bestuursrechter stappen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de bestuurlijke boete BRP kunt u contact opnemen met Burgerzaken. Vult u dan het formulier hieronder in.