Kunt u zelf niet naar het stembureau komen op donderdag 6 juni? Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. U geeft deze persoon dan een volmacht.

Voorwaarden

 • De persoon die voor u gaat stemmen mag maximaal voor 2 anderen stemmen.
 • De persoon die voor u gaat stemmen brengt de eigen stem en uw stem op hetzelfde moment uit.

Het geven van een volmacht kan op 2 manieren:

 • Door de achterkant van de stempas in te vullen (onderhandse machtiging).
 • Via een schriftelijke volmacht.

Achterkant stempas invullen

Uiterlijk 23 mei 2024 ontvangt u uw stempas per post. U kunt dan iemand anders voor u laten stemmen door de achterkant van uw stempas in te vullen. U kunt deze onderhandse machtiging afgeven tot en met donderdag 6 juni 2024. Wat moet u hiervoor doen?

 • vul de gegevens in op de achterkant van de stempas;
 • zet uw handtekening;
 • laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten;
 • geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. De gemachtigde mag ook uw identiteitsbewijs via een smartphone of tablet laten zien. Dit kan veilig met de KopieID-app.
 • de gemachtigde stemt met uw stempas en het kopie van uw identiteitsbewijs.

Let op! Laat u iemand anders voor u stemmen door de achterkant van de stempas in te vullen, dan moet deze persoon ook in Wijdemeren wonen. Wilt u iemand voor u laten stemmen die niet in Wijdemeren woont, dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Schriftelijk aanvragen

Wilt u al eerder iemand machtigen om voor u te stemmen? Of wilt u iemand voor u laten stemmen die niet in Wijdemeren woont? Dit kan door een schriftelijke volmacht af te geven. 

Online regelen

U kunt online iemand machtigen. Regel dit uiterlijk maandag 3 juni 2024.

Online een schriftelijke machtiging aanvragen

Schriftelijk regelen

 • Vul het formulier voor het verzoek tot een volmacht in.
 • Stuur het formulier vóór maandag 3 juni 2024 naar:

Gemeente Wijdemeren
Afdeling Burgerzaken/verkiezingen
Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

De persoon die voor u gaat stemmen ontvangt het bewijs om voor u te mogen stemmen per post. Hij/zij moet dit volmachtbewijs meenemen bij het uitbrengen van uw stem.