Om in een andere gemeente te kunnen stemmen vraagt u een kiezerspas aan. U kunt dit schriftelijk doen of bij de afdeling Burgerzaken.

Met een kiezerspas kunt u voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement in elk stembureau binnen Nederland stemmen.

Online aanvragen

Online een kiezerspas aanvragen

Schriftelijk aanvragen

Wat moet u hiervoor doen?

  • Download het¬†formulier voor het aanvragen van een kiezerspas¬†en vul dit in.
  • Voeg de stempas en een kopie van het identiteitsbewijs toe.
  • Stuur het formulier, de stempas en de kopie van het identiteitsbewijs uiterlijk maandag 3 juni naar:

Gemeente Wijdemeren
Afdeling Burgerzaken/verkiezingen
Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

U ontvangt de kiezerspas per post.

Mondeling aanvragen

Wat moet u hiervoor doen?

  • Neem uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar het gemeentehuis.
  • Doe de aanvraag uiterlijk woensdag 5 juni 2024, 12.00 uur bij de balie burgerzaken, bureau Verkiezingen.

Let op! U kunt 1 keer een kiezerspas aanvragen. Als u deze kiezerspas verliest kunt u geen nieuwe pas aanvragen.