Bent u uw stempas kwijt of heeft u geen stempas ontvangen? Vraag dan een vervangende stempas aan.

U ontvangt uw stempas van de gemeente Wijdemeren als u op 23 april 2024 bij ons stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u na 23 april 2024 verhuisd naar Wijdemeren? Dan krijgt u de stempas op uw oude adres. 

Online aanvragen

U kunt online een vervangende stempas aanvragen. Regel dit uiterlijk maandag 3 juni 2024 om 17:00 uur.

vervangende stempas aanvragen

Mondeling aanvragen

Wat moet u hiervoor doen?

  • Neem uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar het gemeentehuis.
  • Doe de aanvraag uiterlijk woensdag  5 juni 2024 om 12:00 uur bij de balie burgerzaken, bureau Verkiezingen.

Schriftelijk aanvragen

Wat moet u hiervoor doen?

  • Stuur het formulier naar ons op met een kopie van uw legitimatiebewijs uiterlijk maandag 3 juni 2024 naar:

Gemeente Wijdemeren
Afdeling Burgerzaken/verkiezingen
Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

Oude stempas niet meer geldig

Vindt u alsnog uw 'oude' stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.