Gemeente Wijdemeren - Stemmen voor/door een ander (volmacht)

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen is het mogelijk om iemand anders een volmacht te verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen.

Online regelen

Dit kan op twee manieren:

Onderhandse volmacht

Het geven van een onderhandse machtiging kan tot en met woensdag 17 maart 2021. De gemachtigde kan voor deze verkiezingen iedereen zijn die in de gemeente Wijdemeren woont en ook een stempas heeft ontvangen machtigen. 

  • vul de gegevens in op de achterkant van de stempas;
  • zet uw handtekening;
  • laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten;
  • geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. De gemachtigde mag ook uw identiteitsbewijs via een smartphone of tablet laten zien;
  • de gemachtigde stemt met uw stempas en het kopie van uw identiteitsbewijs.

Schriftelijke volmacht

Het geven van een schriftelijke volmacht moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen. Hierbij kunt u iemand machtigen die niet in de gemeente  Wijdemeren woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van dezelfde leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Voor een volmacht geldt dat u als gemachtigde:

  • voor maximaal drie personen per volmacht mag stemmen;
  • de volmacht stem tegelijk moet uitbrengen met uw stem;
  • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien;
  • u zich moet legitimeren.

Online regelen

Online regelen

Meer informatie