De dorpen die samen de gemeente Wijdemeren vormen, liggen tussen prachtige wateren en zeldzaam mooie natuurschoon. Er zijn daarom veel mogelijkheden voor waterrecreatie.

Het Loosdrechts Plassengebied is erg geschikt voor de watersport. Zeilen, roeien, kanoën, waterskiën en snelle motorbootvaart is allemaal mogelijk. Voor de snelle motorbootvaart zijn wel regels gemaakt. Deze zijn beschreven in een Besluit Motorboten Loosdrechtse plassen.

In het plassengebied liggen vijf openbare recreatie-eilanden, met in totaal ongeveer 240 ligplaatsen. Aan de westkant van de plassen liggen ook afmeerplaatsen, soms aan openbare natuureilanden, soms ook los van de oever.

Voor gehandicapte watersporters is het eiland Robinson Crusoë de ideale plek.

Voor wie zonder boot van het water wil genieten, kan naar De Strook en de Zuwe. De Strook ligt aan de zuidkant van de Vijfde Plas. Het terrein is te bereiken vanaf de Nieuweweg en, natuurlijk, vanaf het water.

Rondom de plassen liggen vele watersportbedrijven: botenbouwers en -reparateurs, botenverhuurders, scheepsmakelaars, zeilmakerijen, rondvaarbedrijven, zeil- en waterskischolen enz. Zelfs fietsverhuur is mogelijk. Ook ontbreken natuurlijk de horeca en de verblijfsrecreatie niet.

Natuurgebieden

De natuurgebieden zijn minder goed bereikbaar. De natuurgebieden zijn:

 • Het oostelijke Vuntusgebied (alleen bereikbaar via de Vuntus-route voor kano’s en roeiboten);
 • De Ster (alleen een deel is bereikbaar voor vaartuigen zonder motor);
 • Zuidelijke Kievitsbuurt (bereikbaar voor vaartuigen zonder motor).

Sommige natuureilanden zijn openbaar en zijn te herkennen aan een paal met gele kop. Van de aanlegplaatsen aan deze eilanden kunt u gebruik maken.

Ontzie de natuur en betreed deze eilanden niet.

Legakkers

In het Loosdrechts Plassengebied zijn drie grote gebieden met legakkers. Dit zijn langgerekte en zeer kwetsbare eilandjes.  Deze zijn bewaard gebleven uit de tijd dat in het gebied veen werd opgegraven. Op de legakkers werd het opgegraven veen neergelegd zodat het kon indrogen tot turf. Door wind en golven zijn veel legakkers verdwenen en ontstonden uiteindelijk grote open plassen. De legakkers die nog wel bestaan vinden wij belangrijk door hun natuurlijk, landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief karakter.

Het beheren en onderhouden van deze legakkers is erg duur. Het beschermen van de oevers is heel belangrijk. Zonder goede zorg kunnen ze niet blijven bestaan. Het aantal  akkers is door slecht onderhoud, wind en golven voor het grootste deel verdwenen. Hierdoor hebben de akkers die er nog wel zijn minder bescherming en dreigen ook te verdwijnen.

Aan de legakkers van het Plassenschap mag driemaal 24 uur per keer  worden aangelegd. Ze zijn te herkennen aan een paal met een gele kop. Kamperen is niet toegestaan.

De Loosdrechtse plassen

Zoals de naam al zegt bestaan de Loosdrechtse Plassen uit verschillende plassen. De belangrijkste zijn (van noord naar zuid) de Eerste tot en met de Vijfde Plas. Ze liggen aan elkaar vast en worden alleen gescheiden door restanten van eilanden en rietkragen.

 • Aan de zuidoostkant van deze plassen ligt de Nieuw-Loosdrechtsedijk en de Herenweg/Breukeleveense Meentje. Daarachter ligt de Breukeleveense of Stille Plas.
 • Aan de noordkant van de Eerste Plas ligt de Heul. Dit is een smalle en lage vaarverbinding. Hier aan vast ligt de Vuntusplas.
 • Aan de westkant van de Vuntusplas en de Eerste Plas liggen de Loenderveense Plas en de Waterleidingplas. Deze zijn niet bedoeld voor watersport.

Aanlegplaatsen

Boten kunnen bij de eilanden aanleggen. Daarvoor zijn steigers en insteekhavens gemaakt. Maar het Loosdrechts Plassengebied heeft ook nog andere openbare aanlegplaatsen. Voor alle aanlegplaatsen gelden regels.

U mag bij alle aanlegplaatsen maximaal 3 nachten achter elkaar op de boot overnachten. Het gebruik van alle aanlegplaatsen is gratis.

Zwemmen

De stranden bij De Strook, en de eilanden Meent en Markus Pos zijn uitstekend geschikt om te gaan zwemmen. De waterkwaliteit is goed en wordt gecontroleerd volgens de regels in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

Ook buiten onze stranden kunt u prima zwemmen.

Evenementen

Evenementen in het gebied dienen vooraf te worden aangevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders. Houd er rekening mee dat u dan stukken zult moeten aanleveren. De Loosdrechtse Plassen vormen een waardevol natuurgebied waarop we zuinig moeten zijn; bovendien wonen er veel mensen rond de plassen. Dus niet alles is mogelijk.

Informatie

Wilt u meer informatie over de Loosdrechtse Plassen, bekijk dan Bezoek Wijdemeren.

Recreatie gebieden 

Sluizen

Regels

Wij wensen bezoekers op en rond de Loosdrechtse Plassen een prettig verblijf. Ook willen we de natuur en omgeving beschermen. Daarom hebben we regels gemaakt waar alle bezoekers zich aan moeten houden.

Algemene regels

Aanleggen en ligplaatsen Kort aanleggen kan op:

 • Bijltje
 • Markus Pos
 • Geitekaai
 • Weer
 • Meent
 • De afmeersteigers aan de westzijde van de 4e plas

Met kort aanleggen bedoelen we aanleggen voor maximaal 3x24 uur. Wilt u langer blijven, maak dan gebruik van één van de jachthavens.

U mag bijna overal aanleggen. Op een paar plaatsen geeft dat problemen. Wij vragen u niet aan te leggen aan:

 • zwemstrandjes
 • oevers met een natuurlijke begroeiing.

Paalkamperen

U mag op eilanden Meent en Markus Pos paalkamperen. Dit betekent dat u rondom een paal, in de natuur kunt kamperen. Er zijn wel regels voor paalkamperen:

 • Het paalkamperen seizoen loopt van 1 april tot 1 november.
 • Paalkamperen is alleen toegestaan met trekkerstenten voor 1-3 personen.
 • paalkamperen is alleen toegestaan op de eiland Meent en Markus Pos.
 • er zijn maximaal 2 kampeerveldjes aangewezen. Er mogen maximaal 3 trekkerstentjes op een kampeerveldje staan. Deze mogen niet meer dan 10 meter van de paal liggen.
 • Tijdens het kampeerseizoen zijn honden niet toegestaan op de kampeerveldjes.

Honden op de eilanden

Uw hond is welkom maar moet wel aan de lijn. Er zijn wel plekken waar de hond wel los mag. Deze plekken zijn makkelijk te herkennen. Op de stranden mogen geen honden komen.

Rust

De meeste mensen komen voor hun rust naar de Loosdrechtse plassen. Wij vragen u om daarmee rekening te houden. Maak geen onnodig lawaai, bijvoorbeeld van een aggregaat. Ook radiografisch bestuurde bootjes en vliegtuigen maken veel lawaai. Daarom zijn ze hier niet toegestaan.

Vuur

Een kampvuur is natuurlijk heel gezellig, maar niet zo goed voor het gras. Daarom vragen wij u geen vuurtje te stoken. Natuurlijk kunt u wel barbecueën, maar gebruik wel een apparaat dat daarvoor bedoeld is.

Kijk voor meer regels de verordeningen en besluiten.

Snelvaren

Op de Loosdrechtse Plassen mag een boot niet sneller varen dan 12 kilometer per uur. Binnen 100 meter van een oever mag dit nooit harder dan 6 kilometer per uur zijn. Wel is het mogelijk om een  ontheffing te krijgen. Hiermee krijg je toestemming om op bepaalde plaatsen en tijden sneller te varen. De maximum snelheid is dan 60 km/uur. Een ontheffing voor snelvaren is ook voor waterskiën en wakeboarden. Jetski’s zijn niet toegestaan.

Ieder jaar worden maximaal 800 jaarontheffingen voor snelvaren gegeven. U komt wel eerst op een wachtlijst. Na inschrijving ontvangt u rond februari van ons bericht over uw plaats op de wachtlijst. Elke jaar krijgen ongeveer 70 personen van de wachtlijst een snelvaarontheffing.

U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst via info@wijdemeren.nl. Binnenkort kunt u zich ook digitaal aanmelden.

Dagontheffingen

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een dagontheffing aan te vragen.

Let u wel op de regels voor het snelvaren. Deze staan in het Besluit Motorboten van Loosdrechtse Plassen (zie verder).

 • Dagontheffing snelvaren Loosdrecht

Meer informatie:

Boetes

BOA’s van de gemeente en de politie controleren of men zich aan de regels houdt. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen. Meer informatie over verkeersboetes op het water, zie:

Verordeningen en besluiten

 •  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
 • Woonschepenverordening (binnenkort te bekijken)
 • Besluit Motorboten Loosdrechtse Plassen 2023 (binnenkort te bekijken)
 • Ligplaatsenbeleid Vaartuigen 2020 (binnenkort te bekijken)